Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi (Pdf Kindle ePUB) by Cihangir Gener – Kindle eBook, DOC & PDF Download


 • Paperback
 • 424
 • Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi
 • Cihangir Gener
 • Turkish
 • 08 March 2019
 • null

7 thoughts on “Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi

 1. says:

  Tanrı'nın tekamül yasasını harekete geçirmekteki amacı nedir Bu önemli bir sorudur Bu soruya tek tanrılı dinler ile ezoterik doktrinle

 2. says:

  Bu kapsamda bir konu ancak bu mükemmellikte anlatılabilir diye düşünüyorum Yazarın ara ara hiç katılmadığım görüşleri de var Ama bu da çok doğal Benim için her zaman bir referans kitabı olarak kalacak

 3. says:

  Geçmişten günümüze inanç sisteminin evrimleşmesini yalın bir dille anlatan sürükleyici bir kitaptı Arada Dante gibi ünlü sanatçıların da varlığını görmek; okurken keyif almama sebep oldu Gizem dolu bir dünya barındıran geçmiş hakkında çok fazla bilgi sunuyor Hatta yanlış yorumlanan bazı topluluklara

 4. says:

  bilgelik okulu yayınları baskısında çok fazla düzensizlik ve hata mevcut bunun dışında inançlar ve dinler açısından derli toplu bir kitap olsa da alıntıları ayıklamak; yazarın sözlerinin nerede alıntı yaptığı kitabın alıntı kısmının nerede olduğunu anlamak çok güç bu da sanırım editör düzenlemesinden kaynaklı bilmem kaçıncı yayınevinden bilmem kaçıncı baskıyı yapmış bir kitabın bu denli hat

 5. says:

  Hiçbir çelişkiye düşmeden doktrinlerin temel özelliklerini ve inançların tarihini anlatıyor İlk ezoterik

 6. says:

  herşeyin kısaca ve an

 7. says:

  Muhteşem Mutlaka okunmalı Tekrar tekrar dönüp bakılacak harika bir referans kaynağı aynı zamanda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cihangir Gener È 0 free download

Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi

Tek Tanrılı İnancın Kökleri Nerededir İlk Tek Tanrılı Din İnanırları Kimlerdi Günümüz Semavi Dinlerinin Kökleri Nerededir İşte bu araştırma insanlık tarihinin karanlık günlerinden bu yana inanç sistemlerini derinden etkileyen bir öğretinin ezoterik inançların tari Tanr n n tekam l yasas n harekete ge irmekteki amac nedir Bu nemli bir sorudur Bu soruya tek tanr l dinler ile ezoterik doktrinler farkl cevaplar vermektedirlerTek tanr l dinlerher eyi bilen ve tek yarat c olan Tanr n nkendisine tap n lmas ihtiyac i inde oldu u i in evreni yaratt n iddia etmektedirlerAncakhi bir eye muhta olmayan Tanr n n ni in tap n lma ihtiyac duydu una ve b yle bir ihtiya i inde olsa dahini in sadece kendisine tapacak kullar de il det m evreni yaratm oldu una mant kl bir cevap getirememektedirlerEzoterik doktrinler ise Tanr n n tek amac n nkendisini daha iyi tan mak oldu unu ne s rmektedirTanr n n kendini tan ma s reci i indeki birincil kayna iseengin tecr besi ve d nce kapasitesi ile insan n en st d zeydeki temsilcisi olan Kamil nsan d rEzoterik doktrinlere g reTanr sal bilincin artmas n n en ncelikli arac Kamil nsan oldu u i inyegane hedef Kamil nsanlar yeti tirmek olmal d rKamil nsanlar yeti tirmek ise ancak st d zeyde bir retiyi alg layabilecekse ilmi insanlar n e itilmesi ile m mk nd r te bu Kamil nsanlar yeti tirmek i inbinlerce y ldan bu yana e itli rg tler kurulmu ve bir s rlar sistemi olu turulmu tur te bu rg tleri anlat yor Cihangir Gener kitab nda ak c s kmayan bir dilleMu uygarl ndan ba l yorNaacalleriM s r ve Hermes okulunuKabalay Antik Yunan ezoterizminin temsilcilerinden Pisagor u anlat yorSonra mutasavv flar Bekta ili iAhili iMevlana y Yunus Emre yi anlat yorTemplier valyelerineG l ha rg t ne ve masonlu a da olduk a geni yer vermi yazar kitab ndaS k lmadan okunuyorBu konular daha nce hi okumayanlar n bile rahat a anlayabilece i bir sluba sahip yazarBakars n z size farkl kap lar a pd nce da arc n za olumlu katk larda bulunabilir

read ô PDF, DOC, TXT or eBook È Cihangir Gener

Hi gelişim süreci içinde ele alınmasından ibarettir Tek tanrılı dinlerin doğumunun yanısıra akılcı düşünme sisteminin de bugüne ulaşmasını ve günümüzün akıl çağı olmasını sağlayan ezoterik öğretiler tanrının korku değil sevgi olduğunu akılcı düşüncen Ge mi ten g n m ze inan sisteminin evrimle mesini yal n bir dille anlatan s r kleyici bir kitapt Arada Dante gibi nl sanat lar n da varl n g rmek okurken keyif almama sebep oldu Gizem dolu bir d nya bar nd ran ge mi hakk nda ok fazla bilgi sunuyor Hatta yanl yorumlanan baz topluluklara da objektif bir ekilde de iniyor Tavsiye ederim

free read Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi

In yanısıra sezgi gücü ile de ortaya koymaktadır Günümüzün en büyük eksikliği bu yüce sevginin cesaretle ortaya konulmamasıdır İşte bu eserin gerçek amacı da; tanrı sevgisinin bu en yüce ifadesini belirli kesimlerin tekelinden çıkartıp geniş kitlelere ulaştırmakt her eyin k saca ve anlaml bir ekilde zetlendi iayn zamanda teorik de olan m kemmel bir ba lang kitab neye mi ba lang soru sormalara