( Kindle ePUB ) Nesibaigianti vasara sociologinis romanas apie meilę ir seksą By Artūras Tereškinas – DOC & Kindle

Free read Nesibaigianti vasara sociologinis romanas apie meilę ir seksą

ės scenas suprasti poelgius ir emocijas Ši knyga – tai būdas patekti į iki šiol neleistinai demonizuojamą užsispyrėliškai neigiamą bet iki skausmo tikrą vyrų homoseksualių santykių pasa Kai su inojau apie it knyg ap m pavydas Kod l jo knygos neatmet apie g j seks o man nepasisek Prisiekiau sau nepirkti ir neskaityti itos knygos Iki tos akimirkos kai u tikau j Pegaso knygyne atsiver iau ir perme iau akimis Pavydas i garavo kaip d mas Keli sakiniai mane taip sudomino kad kikenau knygyne j skaitydamas o kai at jo laikas susimok ti padaviau Maximos kortel vietoj Pegaso Taip sujaudino mane Tuomet supratau kad A Tere kinas bus garbingas mano konkurentas Ir u sigeid iau gauti jo autograf jei jis dalyvaus Vilniaus Knyg Mug je Pavydas pavirto pagarba ir susi av jimu Vienaip ar kitaip mes ra ome skirtingo anro knygas A Tere kinas pl toja socialinius i laik aspektus homoseksuali vyr gyvenime kai tuo tarpu a esu egzistencialistinis gotikin s homoerotin s fantastikos ra ytojas Tad prad j s skaityti jo knyg suvokiau kad mano pavydas ir pyktis buvo beprasmisTaigi Autorius savo knygoje LABAI ATVIRAI ir BE U UOLANK apra o pagrindinio veik jo Raimundo Dieve mano t vo vardas seksualinius nuotykius O j knygoje tikrai daug vairiausio plauko vyrai tautybi socialinio statuso pom gi i vaizdos ir tt Visa vaivoryk t vienoje knygoje Pagrindinis veik jas kar tai simyl j s savo buvus j Dmitrij bet u siimin ja seksu su vyrukais kuriuos da niausiai randa internete Grindr irgi pamin tas Ta iau jis ne iaip u siimin ja seksu jis nuolat apm sto savo potyrius ir viso ito prasm Bet ar geismo objekt gali b ti daug tai taip jis analizuoja savo seksualinius nuotykius Be to dar ir labai maik iai bei domiai apra ydamas kai kuriuos vyrukus Manau dauguma m s g j taip kalbam apie kitus vaikinus Man labai patiko kad skyriai labai trumpi tod l visi kai nenusibodo skaityti ir knyga skait si labai greitai Autoriaus fantazija ir odynas PLATUS Tikr tikriausia pornografija B tent d l jo leksikono ir pirkau it knyg nes privert raudonuoti knygyne A ir pats toki od i nevartoju ra ydamas Cha cha vertinti knyg buvo sunkoka Kas man neb dinga D l odyno atvirumo fantazijos 5 D l mano ra ytojo pavydo 3 D l apsimet lio transseksualo 158 tame puslapyje 1 Toki kurie ter ia mano bendruomen s vard negaliu pak sti ir mane tai itin supykd Tai nebuvo transfobi kas paragrafas bet tiesiog mane siutina tokie mon s kurie apsimetin ja transly iais vyrais kad suviliot kitus vyrus Tai lyk tu ir daro blog vaizd Mes niekada nekibsim prie kito vyro ir nesakysim Andersas nors dar neseniai buvau Anet Realyb je taip neb na o kas tokius bajerius laido tai bjaur s mon s Be to translytis vyras niekada nekalbins cisly io vyro ne inodamas ar j traukia tokie vyrai kaip jis Tad tas paragrafas ir numa ina vien vaig dut nes tai mane eid B iau buv s labai laimingas jeigu pagrindinis veik jas b t i tikr j permiegoj s su transly iu vyru Laukiau ito bet knyga baig si ir nieko nepe iauNa o knygos pabaiga labai li dna Ir pamokanti kad ie kant partnerio seksui internete reikia b ti itin atsargiam Tie paskutiniai skyriai privert mane apgalvoti savo pa io gyvenim Tad duodu 4 vaig dutes u pamokan i istorij gyvenimo apm stymus blevyzgas ir u tai kad dabar miau gerti autori

Read ☆ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Artūras Tereškinas

Nesibaigianti vasara sociologinis romanas apie meilę ir seksą

Ulį jį tyrinėti ir pažinti Romane peržengiamos tradicinio supratimo apie įsimylėjimą meilę intymumą ribos ir kviečiama permąstyti mūsų pačių erotines fantazijas ir seksualines biografij Likau nustebintas Gaila jog knyga nebuvo i leista anks iau 2016 m vasar

Artūras Tereškinas ´ 0 Free read

Vyriško intymumo kronika Pirmasis lietuviškas romanas apie vyrų meilę ir seksąPraėjusios meilės gedintis pasakotojas ieško vis naujo švelnumo o skaitytojas gali vujaristiškai stebėti jo meil ART RAS TERE KINAS NESIBAIGIANTI VASARA Pirmasis lietuvi kas sociologinis romanas apie vyr meil kitiems vyrams ir seks i riu tas l pas vir elyje ir suvokiu jog knygoje nebuvo n vienos mane sujaudinusios scenos Melancholi kas snobi kas savo seksualinius da niausiai nevykusius nuotykius su vyrais registruojantis pagrindinis veik jas tik li dina ir kelia nuobodul Ypa art jant link romano pabaigos kai eilinio susitikimo eiga jau tampa mintinai inoma nors ir bandoma vienu vykiu pa ioje pabaigoje nustebinti nepavyko Pasakojime daug nuorod kitas knygas filmus net muzika k matyti nemoksliniame darbe man dar ne prasta Gal net per daug atrodo kad u pildo viet kur tur t b ti veik jo vidin s jausenos bet apsiribojama kone bejausmais mechaninio sekso apra ymais ir trumpais pam stymais Romane nebuvo meil s o gal ne merginai suprasti Gal taip myli vyrai mylintis kitus vyrusGeras pirmasis bandymas gera prad ia tokio pob d io ir tematikos knygoms kuri tikrai tr ksta lietuvi kai lietuviams 35


10 thoughts on “Nesibaigianti vasara sociologinis romanas apie meilę ir seksą

 1. says:

  ARTŪRAS TEREŠKINAS NESIBAIGIANTI VASARA Pirmasis lietuviškas sociologinis romanas apie vyrų meilę kitiems vyrams ir seksą Žiūriu į tas lūpas viršelyje ir suvokiu jog knygoje nebuvo nė vienos mane sujaudinusios scenos Melancholiškas snobiškas savo seksualinius dažniausiai nevykusius nuotykius su vyrais registruojantis pagrindinis veikėjas tik liūdina ir kelia nuobodulį Ypač artėjant link romano pabaigos kai eili

 2. says:

  Skaičiau ilgai be galo NUOBODŽIAI turiu įtarimą kad tokia ir buvo intencija bet į galą visas nesibaigiantis net neįmanomai tolydus ir vienodas atsitiktinio sekso registras vis dėlto sugulė į vieną istoriją tuo ir apsidžiaugiau Kažkur buvau užtikusi kad tai neva pornografinis kūrinys bet jei por

 3. says:

  355Kartais juokinga Kartais liūdna Kartais nuobodu Kartais taiklu Kartais tuo pačiu metu Aš jau prieš pradedant skait

 4. says:

  Kai sužinojau apie šitą knygą apėmė pavydas Kodėl jo knygos neatmetė apie gėjų seksą o man nepasisekė Prisiekiau sau nepirkti ir neskaityti šitos knygos Iki tos akimirkos kai užtikau ją „ Pegaso“ knygyne atsiverčiau ir permečiau akimis Pavydas išgaravo kaip dūmas Keli sakiniai mane taip sudomino kad kikenau knygyne ją skaitydamas o kai atėjo laikas susimokėti padaviau „ Maximos“ kortelę vietoj „

 5. says:

  Visą laik

 6. says:

  Pradžioje atrodė viskas kaip ir neblogai bet gan greitai viskas pernelyg monotoniška pasirodė rašymo stilius nepatrauklus per daug koncentravimosi į aplinką ir veiksmų aprašymą per mažai veikėjo vidaus Net ir tuomet kai

 7. says:

  Savo žanrui knyga nebloga Įvertinimas labiau paskatinimas Populiaraus žurnalo skaitymo greitis konkreti aliuzija į plia

 8. says:

  Kas yra vasara Turtingas sodrus nokimo ir brendimo laikotarpis užsibaigiantis visuotiniu dauginimosi aktu sėklos išbarstymu žinomu bulvių obuolių baravykų kukurūzų ir kitais pavidalais Šiuo gi atveju vasara nesibaigia Ji vis putoja s

 9. says:

  Likau nustebintas Gaila jog knyga nebuvo išleista anksčiau 2016 m vasarą

 10. says:

  Romantinė meilės ir sekso satyra Man labai patiko ši citata kuri atspindi bendrą knygos įspūdį seksualinė gėda grynai politinis dalykas Aš pats sprendžiu kokius geidulius ir malonumus noriu pasirinkti Ir jūs galite tai padaryti Ši