[Orhan Pamuk] Manzaradan Parçalar Hayat Sokaklar Edebiyat [world of darkness Book] ePUB – Epub and eBook10 thoughts on “Manzaradan Parçalar Hayat Sokaklar Edebiyat

 1. says:

  07122013 cumartesi Bugün Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanında kurguladığı romanı yazdıktan sonra hayata geçirdiği projesini görmeye; Masumiyet Müzesi’ne gittim Beni yine etkiledi o halde yazmam lazımOrhan Pamuk’u

 2. says:

  Istanbul die Brücke zwischen Europa und Asien ist Ausgangspunkt und stetes Zentrum in Orhan Pamuks Essays Ob in seinen Erinnerungen an die Kindheit seinen Bemerkungen zur politischen Lage oder zur Literatur –

 3. says:

  Yarım bıraktığım yeni bir Orhan Pamuk eseri artık vazgeçiyorum denemekten açıkcası Kesinlikle bana bir şey verm

 4. says:

  Orhan pamuk'un hayatını okuma serüvenini yazarlığını yazma biçimini ve dönüşümlerini bu kitapda bulacaksınızBu kitaptaki izleri takip edince romanlarına daha farklı bakacağınız kesin Kendisine bir ofis tutup orada yazan dünya yazını üzerine düşünen yazan biri Keyifle okudum ara ara açıp tekrar okuyorum

 5. says:

  dostoyesvski'nin karamazov kardeşler'de ve diğer büyük kitaplarında bana fısıldadığı sır neydi? her zaman bir tanrı'ya ya da büyük bir inanca ihtiyaç duyacağımı makul bir şekilde bana anlatması ve aslında hiçbir şeye son

 6. says:

  Otobiyografik bölümlerle Orhan Pamuk'un yazarlık sanat hayat hakkında denemelerinden oluşan bu kitabı bir yayın evi anketine katılımla hediye olarak almıştım aksi halde almazdım kesinlikle Benzer bir kitabı olan İstan

 7. says:

  Öncelikle şunu belirtmeliyim Yıllar önce okumuş olmama rağmen Orhan Pamuk'un Öteki Renkler 'inde anlattığı hikayelerin tadı hala damağımda olduğu için bu kitabına başlarken beklentim büyüktü Pamuk'un yine fevkalade metinler oluşturduğuna inancım tamdıKitabı genel olarak keyifle okuduğumu ve kitab

 8. says:

  Pamuk bu kitabında samimi bir dille hayatından parçalar sunarken daha önce kaleme almadığı yaşantısına d

 9. says:

  öteki renklerden bir tık aşağıda öteki renkleri okuduktan sonra dahi çokça elime aldıran 'kitaplar yazarlar'' hakkında daha az şey bulmuş olmam boyle dusunmeme sebep yinede kendi kitapları hakkında yayınlanmamış bölümler not defterinden bazı sayfalar vs gibi güzellikleriyle de öne çıkıyor

 10. says:

  Karantinada bitirdiğim ikinci kitap olarak Goodreads'teki yerini alıyor Kitaptan aldığım birkaç kayda değer not şunlar Aldığım zevkleri televizyon sinema ya da başka kaynaklar bütünüyle verseydi belki çok az kitap okurdum Belki bir gün bu işi yapabilirler Ama bunun çok zor olduğunu düşünüyorum Çü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

read & download ó eBook or Kindle ePUB Ý Orhan Pamuk

Kkatle işleniyor Pamuk İstanbul’dan Adalar’dan New York’tan Venedik ya da Kalküta’dan söz ederken yaptığı gibi kendi suçluluk duygularından rüyalarından eski berberlerden ya da çocukluğunda sokaklarda atıştırdığı şeylerden de bütün dikkatiyle hikâyeler çıkarıyor Konu ister Binbir Gece Masalları ister Dostoyevski’nin romanları ister eski ressamlar ister Selimiye Cami. Orhan pamuk un hayat n okuma ser venini yazarl n yazma bi imini ve d n mlerini bu kitapda bulacaks n zBu kitaptaki izleri takip edince romanlar na daha farkl bakaca n z kesin Kendisine bir ofis tutup orada yazan d nya yaz n zerine d nen yazan biri Keyifle okudum ara ara a p tekrar okuyorum Shadows of a Southern Moon rüyalarından eski berberlerden ya da çocukluğunda sokaklarda atıştırdığı şeylerden de bütün dikkatiyle hikâyeler çıkarıyor Konu ister Binbir Gece Masalları ister Dostoyevski’nin Boyz r Us romanları ister eski The Beholding ressamlar ister Selimiye Cami. Orhan pamuk un hayat n okuma ser venini yazarl n yazma bi imini ve d n mlerini bu kitapda bulacaks n zBu kitaptaki izleri takip edince Neural Networks romanlar na daha farkl bakaca n z kesin Kendisine bir ofis tutup orada yazan d nya yaz n zerine d nen yazan biri Keyifle okudum ara ara a p tekrar okuyorum

free read Manzaradan Parçalar Hayat Sokaklar Edebiyat

Manzaradan Parçalar Hayat Sokaklar Edebiyat

I olsun Pamuk gözlemlerini duygularını sıralarken akılda sevdiğimiz bir hikâyecinin tanıdık ve unutulmaz sesi kalıyorTıraş olmaktan asansöre binmeye dünyayı çocuk gibi seyretmekten deprem endişelerimize trafik ve dinden eski yangınlar ve yıkımlara uzanan bu kitap Orhan Pamuk’un gözünden bakıldığında dünyanın ne kadar ilginç ve yeni olabileceğini bir kere daha kanıtlıyor. ncelikle unu belirtmeliyim Y llar nce okumu olmama ra men Orhan Pamuk un teki Renkler inde anlatt hikayelerin tad hala dama mda oldu u i in bu kitab na ba larken beklentim b y kt Pamuk un yine fevkalade metinler olu turdu una inanc m tamd Kitab genel olarak keyifle okudu umu ve kitab n beklentilerimi kar lad n s yleyebilirim Derleme bir kitap oldu u i in en sevdi im b l mleri payla mam san r m uygun olacakt r Kitaplar ve Edebiyat b l m ile Benim Kitaplar m b l mlerini zellikle ok be endim Pamuk un roman sanat na bak n baz b y k romanc larla ve ayr ca T rk roman yla ilgili de erlendirmelerini kendi kitaplar n ne ekilde olu turdu unu uygulad yaz m hendisli i tekniklerini okuma ve roman okuma mutlulu u zerine yazd klar n b y k bir keyifle okudumGer i Masumiyet M zesi ni okuyal ok olmam t ama Manzaradan Par alar okuyarak Orhan Pamuk la hasret giderdim diyebilirim Before Our Eyes ra men Orhan Pamuk un teki Renkler inde anlatt hikayelerin tad hala dama mda oldu u i in bu kitab na ba larken beklentim b y kt Pamuk un yine fevkalade metinler olu turdu una inanc m tamd Kitab genel olarak keyifle okudu umu ve kitab n beklentilerimi kar lad n s yleyebilirim Derleme bir kitap oldu u i in en sevdi im b l mleri payla mam san Les trucs danglais quon a oublié de vous enseigner r m uygun olacakt El juicio, La memoria (Plaza roman sanat na bak n baz b y k Taxi pour la liberté romanc larla ve ayr ca T Das Nibelungenlied roman yla ilgili de erlendirmelerini kendi kitaplar n ne ekilde olu turdu unu uygulad yaz m hendisli i tekniklerini okuma ve Three Moments of an Explosion roman okuma mutlulu u zerine yazd klar n b y k bir keyifle okudumGer i Masumiyet M zesi ni okuyal ok olmam t ama Manzaradan Par alar okuyarak Orhan Pamuk la hasret giderdim diyebilirim

read & download ó eBook or Kindle ePUB Ý Orhan Pamuk

Orhan Pamuk bu yeni kitabında çocukluğundan başlayarak hayatından yaşadıklarından bütün içtenliğiyle söz ediyor Yazarın babasının ölümü siyasi dertleri futbol oynarken ya da romanlarını yazarken hissettikleri tıpkı annesinin sigara böreği yapışı yaz gecesi bir sivrisineğin hareketleri ve Boğaz gemileri hakkındaki gözlemleri gibi büyük bir manzaranın parçası olarak di. Yar m b rakt m yeni bir Orhan Pamuk eseri art k vazge iyorum denemekten a kcas Kesinlikle bana bir ey vermiyor hayranlar na sayg m sonsuz ama nobel alm diye mutlaka sevmemde gerekmiyor benceAnlat m g c kesinlikle berbat bir olay anlat rken ayn kelimeler ayn anlams zl kbo luk ve hi heyacan ta mayan donuk s zc kler