[Николай Гочев] epub Херметически корпус Free – DOC, Kindle & PDF Read

READ & DOWNLOAD Херметически корпус

Текстът който това издание предлага е първият български превод на Херметическия корпус направен от езика на оригинала – от старогръцки език С това българският читател за първи път има достъп до текстовете без посредничеството на преводи от западноевропейски езициИзданието съдържа коментарна част и подробна библ

REVIEW µ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Николай Гочев

Херметически корпус

еското учение Херметическият корпус Corpus Hermeticum съдържа текстове повечето от които са във форма на диалози приписвани на легендарния египетски мъдрец Хермес Трисмегист – „Триждвеличайшия Хермес“ Днес текстовете обикновено се датират между I и IV век като се приема че са писани от различни автори на старогръцки ези

Николай Гочев ´ 0 DOWNLOAD

иография Благодарение на бележките от преводача Николай Гочев читателят може изключително добре да се ориентира както във вътрешните паралели на Корпуса така и във връзките му с други антични текстове Изяснени и посочени в оригинал са много от понятията и термините които образуват смисловата специфика на хермети

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *