கங்கை கொண்ட சோழன் பாகம் 2 [free] by Balakumaran – TXT or Kindle

REVIEW கங்கை கொண்ட சோழன் பாகம் 2

ராஜேந்திரரின் ஆட்சி காலத்தில் சோழ நாடு சிறப்புடன் இருந்தது சோழநாடும் கீழைச் சாளுக்கியமும் நட்பாக இருந்தாலும் மேலைச் சாளுக்கியம் கீழைச் சாளுக்கியத்தை வளைக்க முயற்சி செய்கிறது ஜ?. story of one of the greatest thamizh emperors viz rajendra cholan told in his inimitable style by balakumaran balakumaran is a genius and i am yet to read any works even eualling his caliber but in the last volume he appears to have finished the story in a hurried manner this review is common for all four volumes

FREE DOWNLOAD Ò YOUBANG.ME ¶ Balakumaran

கங்கை கொண்ட சோழன் பாகம் 2

??யசிம்மன் மேலைச் சாளுக்கிய மன்னன் கீழைச் சாளுக்கியத்தின் வளத்தைச் கண்டு தன் நாட்டுடன் இணைக்க முயலுகிறான் விமலாதித்தனின் இரண்டாம் திருமணத்தின் காரணமாகப் பிறந்த புதல்வனை கீழைச் ?. Good

Balakumaran ¶ 1 READ & DOWNLOAD

?ாளுக்கியத்தின் அரசனாக்க ஜெயசிம்மன் முயலுகிறான் இதனால் கீழை சாளுக்கியம் தன் வசமாகும் என்று எண்ணுகிறான்விமலாதித்தன் உடல் நலக் குறைவால் இறக்கிறான் கீழைச் சாளுக்கியதைக் காப்பாற்?. Volume 1 is so good because of the interest I would like to read volume 2


10 thoughts on “கங்கை கொண்ட சோழன் பாகம் 2

 1. says:

  story of one of the greatest thamizh emperors viz rajendra cholan told in his inimitable style by balakumaran balakumaran is a geniu

 2. says:

  Good but not so interesting as part one

 3. says:

  Good

 4. says:

  Good

 5. says:

  super novel

 6. says:

  Little bored

 7. says:

  This book is too good Once start reading cannot stop

 8. says:

  Can't wait for 3 part

 9. says:

  Volume 1 is so good because of the interest I would like to read volume 2

 10. says:

  Can’t wait to read part 3Awesome fictional documentation of chola regime and civilization Author has time travelled to capture the events as isMust to read